MMPI-2 verzia 2022

1.    Ovládač pre HW kľúč verzia 7.57 (inštalácia)
Pozor, HW kľúč musí inštalovať tzv. Správca počítača, čiže užívateľ, ktorý je oprávnený na vykonávanie inštalácie.

2.    Program MMPI-2 verzia 2022 (samorozbaľovací ZIP súbor)

3.    Dotazník MMPI-2 (Portable verzia. Môže byť spustený napr. z FlashDisku)

Inštrukcie k inštalácii:

-       Pred samotnou inštaláciou programu MMPI-2 SK, nainštalujte softvérový ovládač (inštalátor spustíte kliknutím na horeuvedený odkaz v bode 1) pre USB kľúč, ktorý ste dostali k programu MMPI-2 SK, ktorý zabezpečuje spustenie programu MMPI-2 a zároveň obsahuje kredity pre spracovanie protokolov testovaných osôb.

Inštalácia samotného programu MMPI-2 SK – z odkazu v bode 2, v texte v hornej časti (nad touto inštrukciou):

a)    V počítači vytvorte pomocou Prieskumníka súborov novú zložku (adresár) s názvom napr. MMPI-2.

Dôležité je, aby bol tento adresár vytvorený tam, kde má užívateľ právo zápisu!!! POZOR, inak program nebude fungovať!!!

b)    Do tohto adresára (zložky) rozbaľte obsah ZIP súboru.

c)    Po rozbalení spustite program MMPI_2_SK.exe.

d)    Program Vám oznámi Hardwarový kód. Tento kód, spoločne s číslom faktúry, ktorú ste dostali pri nákupe testu, pošlite na nasledovnú e-mailovú adresu: info@testcentrum.cz. Aktivačný kód, ktorý obdržíte mailom, zapíšte na určené miesto v programe.

Dotazník MMP-2, uvedený v bode 3, v hornej časti tohto textu, je samospustiteľná aplikácia pre vytvorenie protokolu testovanej osoby priamo do počítača, prípadne slúži na manuálne prekopírovanie zaznamenaného obsahu z papierového záznamového hárka do počítača, bez nutnosti disponovať celým programom MMPI-2 (tým však vytvoríte len elektronický protokol, neslúži na vyhodnotenie protokolu testovanej osoby).