Upgrade programu MMPI-2

Prvý možný variant

Stiahnite z tejto webstránky program MMPI_2_SK.exe a nahraďte starú verziu touto novou.

Druhý možný variant

Stiahnite tento aktualizačný program: MMPI_2_SK_Upgrade a umiestnite ho do adresára v ktorom máte teraz používanú verziu programu MMPI-2.

Spustite program MMPI_2_SK_Upgrade pomocou ktorého jednoducho prevediete MMPI-2 na najnovšiu verziu.

Ako zistiť kde máte program umiestnený? Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu programu.


Po stlačení voľby "Vlastnosti" uvidíte kde máte program umiestnený: